Iitu

Joogaopettaja Iitu Leinonen

Iitu Leinonen on helsinkiläinen joogaopettaja. Hän on kotoisin Vantaalta, jossa aloitti joogan harjoittelun ja opettamisen.

Harjoitustausta

Iitu on tehnyt joogaharjoitusta vuodesta 2007 opettajansa Jani Jaatisen johdolla (Mahayogi Gokulacandra das, Gokul Yogan perustaja). Iitun oman päivittäisen harjoituksen perustana on hänen opettajansa traditio.

Opetuskokemus

Iitu on opettanut joogaa yli kymmenen vuoden ajan.

Iitulla on monipuolinen kokemustausta opettamisesta joogasaleilla, kansalaisopistoissa, kuntosaleilla, yrityksissä, tapahtumissa, yksityistunneilla, onlinetunti- ja verkkokurssitoimintana, retriiteillä, resorteilla sekä järjestäen viikkotunti- ja työpajatoimintaa oman Joogama-yrityksensä kautta. Iitu on pääopettaja Gokul Yoga Vantaan toiminnassa.

Joogaopettajien kouluttamisesta hänellä on kokemusta usean vuoden ajalta sekä Suomessa (Samatva) että kansainvälisissä koulutuksissa (Gokul Yoga).

Joogaa opettaessaan Iitu korostaa toiston, pitkäjänteisyyden, joogaperinteen kunnioittamisen sekä käytännön harjoitukseen panostamisen merkitystä.

Joogakoulutus

Iitu on harjoitusvuosiensa aikana kouluttautunut ja opettanut sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on käynyt opettajakoulutuksen Jani Jaatisen ja Janne Kontalan kanssa (RYT500 / Yoga Alliance). Lisäksi hän on suorittanut ja jatkaa säännöllisesti syventäviä opintoja ja kursseja joogasta ja sitä täydentävistä aiheista (kuten ayurveda tai anatomia ja fysiologia).

Muu koulutus

Iitu on valtiotieteiden kandidaatti ja hän on valmistumassa maisteriksi Helsingin yliopiston viestinnän opintosuunnasta. Pro gradu -tutkielmassaan hän tutki terveys- ja hyvinvointiviestintää. 

Lopputyö Ongelmana hyvinvointi : Kehysanalyysi hyvinvointi-osaston teksteistä Helsingin Sanomissa on julkaistu yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa.

Ota yhteyttä:
iitu@joogama.fi

Seuraa sosiaalisessa mediassa:
Facebook
Instagram

Iitun ajatuksia joogan opettamisesta voit lukea Samatvan verkkosivujen blogista.

4 kohde(tta)